Guidede ture ud i Vadehavet

UNESCO Naturarv
Hele året...
Ud over udpegelse til Nationalpark er Vadehavet i 2014 blevet optaget på UNESCOs Naturarvsliste

VI SYNGER SOLEN NED I VADEHAVET!

 

Foreningen Vadehavssmedjen.

Vadehavssmedjen drives af en forening. Engangskontingent er 300 kr.
Medlemmer har adgang til den årlige generalforsamling samt særlige arrangementer for medlemmer.

Medlemsskab: 300 kr. (engangsbetaling)

Vedtægter for Vadehavssmedjen